DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Relationships

«And if one prevail against him, two shall withstand him; and a… Ecclesiastes 4:12»
And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti.
Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.Jos hyvän vaimon löydät, löydät aarteen, kalliimman kuin meren helmet.
For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatuu – häntä auttamassa ei ole ketään.
And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä jumalanpelkoa, jumalanpelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta.
Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word.Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla.
Thou art all fair, my love; there is no spot in thee.Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen!
Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.
Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them.Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herraan uskoville sopii. Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti.
Two are better than one; because they have a good reward for their labour.Kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan.
Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä?
And the Lord God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.Herra Jumala sanoi: »Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen.»
House and riches are the inheritance of fathers: and a prudent wife is from the Lord.Talo ja tavara peritään isiltä, mutta viisas vaimo on Herran lahja.
And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you.Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan – niin kuin mekin rakastamme teitä.
Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.Mutta haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä kanssa.
Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä.
For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.Yritänkö minä tässä vaikuttaa ihmisiin? Tai kukaties Jumalaan? Pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä pyrkisin miellyttämään ihmisiä, en olisi Kristuksen palvelija.
A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.Ystävän rakkaus ei koskaan petä, veli auttaa veljeä hädän hetkellä.
But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.Mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi.
Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon, sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja.
A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.Hyvä maine on rikkautta arvokkaampi, suosio parempi kuin kulta ja hopea.
So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään.
Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.Mutta se koskee myös kaikkia teitä: jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään.

Bible verse of the day

For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies