DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

11 Bible Verses about 'Fools'

«Proverbs 1:7»
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.
Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm.Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.
Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult.Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.
Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end.Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom.
The lips of fools bring them strife, and their mouths invite a beating.De woorden van een dwaas zaaien tweedracht, wat hij zegt leidt tot een vechtpartij.
And a highway will be there; it will be called the Way of Holiness; it will be for those who walk on that Way. The unclean will not journey on it; wicked fools will not go about on it.Daar zal een gebaande weg lopen, ‘Heilige weg’ genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.
Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.

Bible verse of the day

But I, with shouts of grateful praise,
will sacrifice to you.
What I have vowed I will make good.
I will say, ‘Salvation comes from the Lord.’

Random Bible Verse

I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?
Next verse!   With image

Bible verse of the day

But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed I will make good. I will say, ‘Salvation comes from the Lord.’

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies