DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Seeking

«Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom. Jeremiáš 29:13»
And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
O God, You are my God; Early will I seek You; My soul thirsts for You; My flesh longs for You In a dry and thirsty land Where there is no water.Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
And those who know Your name will put their trust in You; For You, Lord, have not forsaken those who seek You.Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek Me and live.”Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“
I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. I said, ‘Here I am, here I am,’ To a nation that was not called by My name.Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.
For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
The young lions lack and suffer hunger; But those who seek the Lord shall not lack any good thing.Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.
O Lord, You have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off.Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.
Seek good and not evil, That you may live; So the Lord God of hosts will be with you, As you have spoken.Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.
He who finds a wife finds a good thing, And obtains favor from the Lord.Kto našiel dobrú ženu, našiel niečo znamenité a dostal milostný dar od Pána.
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
So shall the knowledge of wisdom be to your soul; If you have found it, there is a prospect, And your hope will not be cut off.Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
And I will walk at liberty, For I seek Your precepts.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.

Bible verse of the day

Your word is a lamp to my feet
And a light to my path.

Random Bible Verse

We are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly, and the love of every one of you all abounds toward each other.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Your word is a lamp to my feet And a light to my path.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies