DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Seeking

«Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte… Jeremia 29:13-14a»
And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni.
The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.Herra on teidän kanssanne, jos te olette hänen kanssaan. Jos etsitte häntä, löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, hän hylkää teidät.
Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.
O God, You are my God; Early will I seek You; My soul thirsts for You; My flesh longs for You In a dry and thirsty land Where there is no water.Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä.
Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.
Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.Saat nauttia Herran hyvyyttä, hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo.
I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta.
And those who know Your name will put their trust in You; For You, Lord, have not forsaken those who seek You.Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua.
Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä!
Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.
I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. I said, ‘Here I am, here I am,’ To a nation that was not called by My name.Minä olen kyllä ollut lähellä, mutta he eivät ole minua etsineet, olen ollut läsnä, mutta he eivät ole minua kyselleet, olen sanonut: »Tässä olen, tässä olen!» tälle pakanakansalle, joka ei kutsunut avuksi minun nimeäni.
For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek Me and live.”Näin sanoo Herra Israelin kansalle: – Etsikää minua, niin saatte elää!
For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.
O Lord, You have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off.Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni.
Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan.
The young lions lack and suffer hunger; But those who seek the Lord shall not lack any good thing.Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät nälkää, mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin.
Seek good and not evil, That you may live; So the Lord God of hosts will be with you, As you have spoken.Pyrkikää hyvään, älkää pahaan, jotta saisitte elää! Silloin Herra Jumala Sebaot on teidän kanssanne, niin kuin te sanotte hänen olevan.
He who finds a wife finds a good thing, And obtains favor from the Lord.Onnen löytää, joka vaimon löytää, hän on päässyt Herran suosioon.
But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä.
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä.
And I will walk at liberty, For I seek Your precepts.Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää, ja siksi voin kulkea kevein mielin.
So shall the knowledge of wisdom be to your soul; If you have found it, there is a prospect, And your hope will not be cut off.Yhtä lailla on viisaus sinulle hyväksi: kun löydät sen, sinulla on tulevaisuus, toivosi ei raukea tyhjiin.
My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God?Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla temppeliin, astua Jumalan kasvojen eteen?

Bible verse of the day

Finally, brethren, farewell. Become complete. Be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace will be with you.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

He who dwells in the secret place of the Most High
Shall abide under the shadow of the Almighty.
I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress;
My God, in Him I will trust.”
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Finally, brethren, farewell. Become complete. Be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace will be with you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies