DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Selfishness

«Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of… Philippians 2:3»
Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.
Let no man seek his own, but every man another's wealth.Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.
Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo.
The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.Človek, čo žehná rád druhým, sám zbohatne, ten však, kto iných preklína, aj sám bude prekliaty.
Let every one of us please his neighbour for his good to edification.Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.
A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.
Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.Nakloň mi srdce k svojej náuke, a nie ku chamtivosti.
But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.
And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me.Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

Bible verse of the day

But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies