DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Selfishness

«Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de… Filippenzen 2:3»
Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself.Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
Let no one seek his own, but each one the other’s well-being.Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.
Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil.De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there.Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij.
The generous soul will be made rich, And he who waters will also be watered himself.Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.
Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification.Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.
A fool has no delight in understanding, But in expressing his own heart.Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.
And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.
Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.
Incline my heart to Your testimonies, And not to covetousness.Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag.
But none of these things move me; nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.
When He had called the people to Himself, with His disciples also, He said to them, “Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me.”Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’
I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Bible verse of the day

Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies