DailyVerses.net

46 Biblické verše o Peniaze

« Hebrejom 13:5 »

KAT
X
KJV
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.
Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance with increase: this is also vanity.
Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.Honour the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase.
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.For where your treasure is, there will your heart be also.
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy.
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.
Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken: but the Lord upholdeth the righteous.
Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.
V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.
Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.

Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?
Predošlý12Ďalší
Komentárov
Biblický verš dňa
Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android