DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

46 Biblické verše o Peniaze

«Hebrejom 13:5»
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow.
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.Do not wear yourself out to get rich; do not trust your own cleverness.
Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.Whoever loves money never has enough; whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless.
Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.”
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.For where your treasure is, there your heart will be also.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.
Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.Better the little that the righteous have than the wealth of many wicked; for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous.
Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.
Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.
Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches.
Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.The wealth of the rich is their fortified city; they imagine it a wall too high to scale.

Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!