DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

46 Biblické verše o Peniaze

«Hebrejom 13:5»
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré.
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.Las riquezas de vanidad disminuirán; Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta.
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con ella.
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste.
Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad.
Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos.
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.Mejor es lo poco con el temor de Jehová, Que el gran tesoro donde hay turbación.
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; Y adquirir inteligencia vale más que la plata.
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; Manténme del pan necesario.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.Contentamiento es a los hombres hacer misericordia; Pero mejor es el pobre que el mentiroso.
Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.Mejor es lo poco del justo, Que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados; Mas el que sostiene a los justos es Jehová.
Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, Y la buena fama más que la plata y el oro.
Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas Como alas de águila, y volarán al cielo.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Los tesoros de maldad no serán de provecho; Mas la justicia libra de muerte.
V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.No aprovecharán las riquezas en el día de la ira; Mas la justicia librará de muerte.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.Me he gozado en el camino de tus testimonios Más que de toda riqueza.
Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, Y como un muro alto en su imaginación.

Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Náhodný Biblický verš

Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.

Biblický verš dňa

Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!