DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Anger

«“In your anger do not sin”: Do not let the sun go… Ephesians 4:26-27»
“In your anger do not sin”: Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold.Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
Do not hate a fellow Israelite in your heart. Rebuke your neighbor frankly so you will not share in their guilt. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord.Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.
Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs.Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren, krenkende woorden wakkeren woede aan.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is, stapelt dwaasheid op dwaasheid.
He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’
Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end.Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom.
Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult.Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.
Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt is wijs.
It is to one’s honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel.Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.
See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God.Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God.
‘Return, faithless Israel,’ declares the Lord, ‘I will frown on you no longer, for I am faithful,’ declares the Lord, ‘I will not be angry forever.’Kom terug, ontrouw Israël – spreekt de HEER –, dan zal Ik mijn woede laten varen, want Ik ben trouw en liefdevol, niet eeuwig duurt mijn toorn – spreekt de HEER.

Bible verse of the day

Your word is a lamp for my feet,
a light on my path.

Random Bible Verse

Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Your word is a lamp for my feet, a light on my path.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies