DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

«Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3:3»
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.
Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.
Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.
Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.
Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.
Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Náhodný Biblický verš

Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!