DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma dluh

«Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo… Římanům 13:8»
Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.
Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous sheweth mercy, and giveth.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again.
Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?
Vždyť ti Hospodin, tvůj Bůh, požehná, jak ti řekl. Budeš poskytovat půjčky mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš vypůjčovat. Budeš ovládat mnohé pronárody, ale tebe neovládnou.For the Lord thy God blesseth thee, as he promised thee: and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow; and thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee.
Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele.The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.
Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.
Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!