DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma trpělivost

«Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost. Přísloví 14:29»
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer.
Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love.
Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the Lord.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering.
Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše.Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus.
Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.For his anger endureth but a moment; in his favour is life: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.
Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.My voice shalt thou hear in the morning, O Lord; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.
Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.And therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the Lord is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný.The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
Avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života.Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.
Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.
Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.
Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.
Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.
Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.The hope of the righteous shall be gladness: but the expectation of the wicked shall perish.

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!