DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma vztah

«Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne! Kazatel 4:12»
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.
Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.A wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies.
Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up.
Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem.Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.
Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.You are altogether beautiful, my darling; there is no flaw in you.
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.
Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.
Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.Two are better than one, because they have a good return for their labor.
Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness?
I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“The Lord God said, “It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him.”
Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina.Houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord.
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.
Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže.But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband.
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.As iron sharpens iron, so one person sharpens another.
Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.Am I now trying to win the approval of human beings, or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ.
V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.
Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior.
Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.
Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.
Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.‘Honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’
A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband.

Biblický verš dne

Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!