DailyVerses.net

12 Bible Verses about Debt

« Žalmy 37:21 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives.Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva.
Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law.Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods do not demand them back.Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.
For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it?Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
For the Lord your God will bless you, as he promised you, and you shall lend to many nations, but you shall not borrow, and you shall rule over many nations, but they shall not rule over you.Mnohým národom budeš požičiavať, sám si však nepožičiaš nič od nikoho, budeš panovať nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký.
The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender.Boháč panuje nad chudobnými, kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom.
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it.Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”.Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“
No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.

Read more

Comments
Bible verse of the day
I will bless the Lord at all times; his praise shall continually be in my mouth.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies