DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Debt

«The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously. Psalm 37:21»
The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously.De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen.
Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law.Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back.Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.
Suppose one of you wants to build a tower. Won’t you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it?Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
For the Lord your God will bless you as he has promised, and you will lend to many nations but will borrow from none. You will rule over many nations but none will rule over you.Dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.
The rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender.Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de slaaf van wie uitleent.
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow.In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’
No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money.Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Bible verse of the day

Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.

Random Bible Verse

“‘If you can’?” said Jesus. “Everything is possible for one who believes.”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies