DailyVerses.net
<

Ecclesiastes - NKJV & NBG

>
Read this Bible book online, click here to read.

Ecclesiastes 1
Ecclesiastes 2
Ecclesiastes 3
Ecclesiastes 4
Ecclesiastes 5
Ecclesiastes 6
Ecclesiastes 7
Ecclesiastes 8
Ecclesiastes 9
Ecclesiastes 10
Ecclesiastes 11
Ecclesiastes 12

Bible Verses


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
Do not say, “Why were the former days better than these?” For you do not inquire wisely concerning this.Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.
Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
He who loves silver will not be satisfied with silver; Nor he who loves abundance, with increase. This also is vanity.Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.
To everything there is a season, A time for every purpose under heaven.Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.
Therefore remove sorrow from your heart, And put away evil from your flesh, For childhood and youth are vanity.Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.
For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
As he came from his mother’s womb, naked shall he return, To go as he came; And he shall take nothing from his labor Which he may carry away in his hand.Zoals hij uit de schoot zijner moeder gekomen is, zo gaat hij weer heen, naakt zoals hij gekomen is, en hij verkrijgt niets door zijn zwoegen, dat hij aan deze zou kunnen nalaten.
I know that nothing is better for them than to rejoice, and to do good in their lives, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor—it is the gift of God.Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.
In the day of prosperity be joyful, But in the day of adversity consider: Surely God has appointed the one as well as the other, So that man can find out nothing that will come after him.Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag: ook deze heeft God gemaakt evenzeer als die; immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken.
Comments
Bible verse of the day
And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies