DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Amistad

«En todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad nació el hermano. Proverbios 17:17»
En todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad nació el hermano.Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano.Niekto takých priateľov, čo sú mu iba na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.
El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa divide a los amigos.Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku zachovať, kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía!Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente!Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa skôr postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los buenos amigos.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano.A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
No se dejen engañar: «Las malas compañías corrompen las buenas costumbres».Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Más vale vecino cercano que hermano distante.Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.
¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios.Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca; mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos.Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.
“Honra a tu padre y a tu madre”, y “ama a tu prójimo como a ti mismo”.Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos; los rebeldes habitarán en el desierto.On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.

Versículo de la Biblia del día

Pues, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies