DailyVerses.netموضوع هاآیه تصادفیبرای ثبت نام

امثال ۲۷:‏۱۷

همانطور كه آهن، آهن را می‌تراشد، دوست نيز شخصيت دوستش را اصلاح می‌كند.
امثال ۲۷:‏۱۷

آیه روز کتاب مقدس

با تمام وجود برای تو سرود خواهم خواند و از شادی فرياد برخواهم آورد، زيرا تو مرا نجات داده‌ای.

هر روز آیه ای از کتاب مقدس دریافت کنید:

اطلاع رسانی روزانهپست الکترونیکFacebookدر وب سایت آنها

آیه کتاب مقدس تصادفی

بزرگترين محبتی كه شخص می‌تواند در حق دوستانش بكند، اين است كه جان خود را در راه ايشان فدا سازد. محبت را بايد اينچنين سنجيد.آیه بعدی!همراه با تصویر

از DailyVerses.net پشتیبانی کنید

به من کمک کنید تا کلام خدا را منتشر کنم:
اهدا کردن

آیه روز کتاب مقدس

با تمام وجود برای تو سرود خواهم خواند و از شادی فرياد برخواهم آورد، زيرا تو مرا نجات داده‌ای.

هر روز آیه ای از کتاب مقدس دریافت کنید:

طرح شخصی خواندن کتاب مقدس

برای تنظیم برنامه خواندن کتاب مقدس به سیستم وارد شوید یا ثبت نام کنید. اینجاست که پیشرفت خود و فصل بعدی را برای خواندن مشاهده خواهید کرد.