DailyVerses.net

22 Raamatun jakeita rehellisyydestä

« Roomalaiskirje 13:7 »

KR92
X
NIV
Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.
Kunnon miestä ohjaa rehellisyys, omaan vilppiinsä kavala kaatuu.The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.
Noudata oikeutta ja vanhurskautta, se on Herralle enemmän kuin teurasuhri.To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa totuutta.If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.
Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.
Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.Blessed are the pure in heart, for they will see God.
Juonittelija rakentaa riitaa, panettelija erottaa ystävykset.A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein.Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.
Ole ääneti Herran edessä, odota hänen apuaan! Älä kadehdi sitä, joka menestyy elämässään, sitä, jonka kaikki juonet onnistuvat.Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.
Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä.But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.
Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää.Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.
Parempi vähän ja rehellisesti kuin isot voitot vilpillisesti.Better a little with righteousness than much gain with injustice.
Väärintekijää eivät hänen aarteensa auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
Ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan, älkää maan älkääkä minkään muunkaan kautta. Kun myönnätte, sanokaa vain: »Kyllä», kun kiellätte, sanokaa: »Ei.» Muutoin teitä kohtaa tuomio.Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.
Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa omastaan muille, sen, joka aina toimii oikeuden mukaan.Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.
Ei kukaan sytytä lamppua ja sitten peitä sitä astialla tai pane sitä vuoteen alle. Lampunjalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon.No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand, so that those who come in can see the light.
Silloin ymmärrät, mitä oikeus ja vanhurskaus on, pysyt alusta loppuun oikeamielisten tiellä.Then you will understand what is right and just and fair—every good path.
Katso suoraan ja pälyilemättä, suuntaa katseesi vakaasti eteenpäin.Let your eyes look straight ahead; fix your gaze directly before you.
Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään.This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.
Petollista puhetta Herra ei siedä, sanansa pitävä on hänelle mieleen.The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.
Silloin Pietari sanoi: »Ananias, miksi olet antanut sydämesi Saatanan valtaan? Miksi yritit pettää Pyhää Henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi? Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle.»Then Peter said, “Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn’t it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn’t the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God.”
Ei ole kätköä, joka ei paljastu, eikä salaisuutta, joka ei tule ilmi.There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known.

Lue lisää

Kommenttia
Mies vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.»
Sähköposti
Facebook
Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma
Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!