DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Giving

«Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin… 2 Korintiërs 9:7»
So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.
A man’s gift makes room for him, And brings him before great men.Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf, hij verschaft zich toegang tot de machtigen.
The generous soul will be made rich, And he who waters will also be watered himself.Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.
For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does not have.Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.
Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you.Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.
Honor the Lord with your possessions, And with the firstfruits of all your increase.Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.
Now may He who supplies seed to the sower, and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness.God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.
And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God.U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.
Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your hand to do so.Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
“Bring all the tithes into the storehouse, That there may be food in My house, And try Me now in this,” Says the Lord of hosts, “If I will not open for you the windows of heaven And pour out for you such blessing That there will not be room enough to receive it.Stel mij maar eens op de proef - zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.
Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward.Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.
Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods do not ask them back.Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.
Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
He covets greedily all day long, But the righteous gives and does not spare.Velen willen almaar meer bezit, maar de rechtvaardige geeft, hij houdt niets voor zichzelf.
Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing.Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
The wicked borrows and does not repay, But the righteous shows mercy and gives.De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen.
Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give.Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!
Then he said to them, “Go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared; for this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength.”Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’
Open your mouth, judge righteously, And plead the cause of the poor and needy.Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.
But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret; and your Father who sees in secret will Himself reward you openly.Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
But this I say: He who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully.Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.
He answered and said to them, “He who has two tunics, let him give to him who has none; and he who has food, let him do likewise.”Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’

Bible verse of the day

Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.

Random Bible Verse

Can a woman forget her nursing child,
And not have compassion on the son of her womb?
Surely they may forget,
Yet I will not forget you.
See, I have inscribed you on the palms of My hands;
Your walls are continually before Me.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies