DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

6 Bible Verses about Gossip - NIV & NBG


A perverse person stirs up conflict,
and a gossip separates close friends.
Een valsaard veroorzaakt twist,
een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
The one whose walk is blameless,
who does what is righteous,
who speaks the truth from their heart;
whose tongue utters no slander,
who does no wrong to a neighbor,
and casts no slur on others.
Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is
en waarheid spreekt in zijn hart,
die met zijn tong niet lastert,
die zijn metgezel geen kwaad doet
en geen smaad op zijn naaste laadt.
Whoever conceals hatred with lying lips
and spreads slander is a fool.
Wie haat verbergt, is een leugenlip;
wie laster verbreidt, is een dwaas.
A gossip betrays a confidence,
but a trustworthy person keeps a secret.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen;
maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
With their mouths the godless destroy their neighbors,
but through knowledge the righteous escape.
Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf,
maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.
Bible verse of the day
deuteronomy 31:8
The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...