DailyVerses.net
<

Marcus - NBV & ESV

>
Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Marcus 1
Marcus 2
Marcus 3
Marcus 4
Marcus 5
Marcus 6
Marcus 7
Marcus 8
Marcus 9
Marcus 10
Marcus 11
Marcus 12
Marcus 13
Marcus 14
Marcus 15
Marcus 16

Bijbelteksten

« Marcus 11:24 »

NBV BGT NBG BB
X
ESV
Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’And Jesus said to him, “‘If you can’! All things are possible for one who believes.”
Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.'Jesus looked at them and said, “With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God.”
Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?
Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.And Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he recovered his sight and followed him on the way.
En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.'And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation.”
Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.
Maar hij zei tegen hen: 'Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd.'And he said to them, “Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen; he is not here. See the place where they laid him.”
Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.
Hij zei: 'Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.'And he said, “What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.”
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android