DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Psalm 119

Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen. De link werkt alleen als je ingelogd bent bij debijbel.nl.

Bijbelteksten - NBV & NBG


Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de HEER.
Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn,
die in de wet des Heren gaan.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
hem zoeken met heel hun hart.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren,
die Hem van ganser harte zoeken.
Ik zal u loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Ik zal U loven in oprechtheid des harten,
wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.
Met heel mijn hart heb ik u gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.
Ik zoek U met mijn ganse hart,
laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,
zo zal ik niet tegen u zondigen.
Ik berg uw woord in mijn hart,
opdat ik tegen U niet zondige.
Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij
als over allerlei rijkdom.
Ik heb de betrouwbare weg gekozen,
met uw voorschriften voor ogen.
Ik verkies de weg der waarheid,
Ik stel uw verordeningen voor mij.
Neig mijn hart naar uw richtlijnen
en niet naar winstbejag.
Neig mijn hart tot uw getuigenissen
en niet tot winstbejag.
Laat mij voortgaan op een ruime weg,
want steeds zoek ik uw regels.
Dan zal ik wandelen op ruime baan,
want ik zoek uw bevelen.
Ik haast mij, en aarzel niet
mij te houden aan uw geboden.
Ik haast mij en aarzel niet
om uw geboden te onderhouden.
In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten,
daardoor houdt u mij in leven.
Nimmer zal ik uw bevelen vergeten,
want door deze hebt Gij mij levend gemaakt.
Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit,
ze zijn de vreugde van mijn hart.
Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen,
want zij zijn de blijdschap mijns harten.
Bij u schuil ik, u bent mijn schild,
in uw woord stel ik mijn hoop.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild,
ik hoop op uw woord.
Als uw woorden opengaan, is er licht
en inzicht voor de eenvoudigen.
Het openen van uw woorden verspreidt licht,
het geeft de onverstandigen inzicht.
Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd,
lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.
Bevestig mijn schreden naar uw toezegging,
laat generlei onrecht over mij heersen.
Uw woord is volkomen betrouwbaar,
elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.
Heel uw woord is de waarheid,
al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.
Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen,
zij vinden geen hindernis op hun weg.
Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede,
er is voor hen geen struikelblok.
Bijbeltekst van de dag
romeinen 16:17
Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...