DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zoeken

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd.Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken, HEER.Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.
Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
Al vragen zij niet naar Mij, toch laat Ik me raadplegen, en al zoeken ze Mij niet, toch laat Ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord Ik: ‘Hier ben Ik, hier ben Ik.’Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.
Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek Mij en leef!Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft geluk gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen?Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?
Zoek de HEER, jullie in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien vinden jullie een schuilplaats op de dag van de toorn van de HEER.Zoekt de Here, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des Heren.

Bijbeltekst van de dag

Vertrouw bij je werk op de HEER,
en je plannen zullen slagen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie