DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Aan'

«Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent… Romeinen 13:7»
Geef dus altijd wat je moet geven. Betaal alle belasting die je moet betalen. Heb respect voor wie respect verdient. En geef eer aan wie eer verdient.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Je hebt meer aan waardering dan aan rijkdom, je hebt meer aan respect dan aan geld.Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.
Je bent mooi, mijn vriendin. Alles aan jou is mooi, je bent volmaakt!Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid.
Wees dus gehoorzaam aan God. Blijf dicht bij God. Dan zal God dicht bij jullie blijven. En verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel jullie met rust laten.Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
Verander niets aan de regels die ik jullie geef. Houd je er precies aan, want het zijn regels van de Heer, jullie God.Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.
Jullie moeten niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan anderen.Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.
Vrouwen, jullie zijn gehoorzaam aan Christus. Wees daarom ook gehoorzaam aan je man. Want een man geeft leiding aan zijn vrouw, zoals Christus, onze redder, leiding geeft aan de kerk.Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.
U bent altijd goed geweest voor uw volk. Wees dan nu ook goed voor mij. Toen ik jong was, heb ik veel verkeerd gedaan. Heer, vergeet het! Denk daar niet meer aan. U bent toch goed en trouw?Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, HEER.
Steeds denk ik aan u, Heer. U bent altijd bij me, er kan met mij niets ergs gebeuren.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Jezus zei verder tegen de leerlingen: ‘Ga de hele wereld door, en vertel het goede nieuws aan iedereen.’En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.’
Dank de Heer en maak bekend wie hij is! Vertel aan iedereen wat hij gedaan heeft.Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.
De Heer geeft geluk aan eerlijke mensen, aan mensen die hem trouw zijn. Hij beschermt hen.Aan wie rechtschapen is, geeft hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat, is hij een schild.
Zo is het met alles wat God, de Heer, doet: hij doet niets zomaar, zonder een plan. Dat plan heeft hij bekendgemaakt aan zijn profeten.Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.
Jezus keek hen aan en zei: ‘Als het van mensen afhangt, kan niemand gered worden. Maar het hangt van God af, en dan kan alles.’Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’
Jullie liefde voor elkaar moet echt zijn. Blijf ver weg van alles wat slecht is, en houd vast aan alles wat goed is.Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
Ik ben de Heer. Houd je aan mijn wetten en regels.Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER.
Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het kruis moest sterven.Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
Leeuwen kunnen doodgaan van de honger, maar mensen die hulp vragen aan de Heer, zullen altijd genoeg te eten hebben.Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
Van hard werken alleen word je niet rijk, je hebt de zegen van de Heer nodig.Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
Heer, uw liefde is zo groot als de wereld, uw trouw is zo hoog als de hemel.Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.
Jezus keek hen aan en zei: ‘Als het van mensen afhangt, kan niemand gered worden. Maar het hangt van God af. En voor God is alles mogelijk.’Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’
God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. En om mensen die het moeilijk hebben, te helpen.De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven.
Als je wijs bent, houd je je aan de wetten van de Heer. Als je domme dingen zegt, loopt het slecht met je af.Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.
Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.
En ik denk: Een mens is niet belangrijk, en toch denkt u aan hem. Een mens is maar klein, en toch vergeet u hem niet.Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?

Aan goede mensen blijft iedereen met vreugde denken, maar slechte mensen worden voor altijd vergeten.De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat.

Bijbeltekst van de dag

Laat de hemelse rijkdom het allerbelangrijkste voor je zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...