DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Woord'

«In het begin was het Woord, het Woord was bij God en… Johannes 1:1»
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.
Hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf.Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.
Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt.
Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord.Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.
Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op.Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het.
Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren.Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar.
Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?
Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft.En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.
Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.
Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig.
Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.
God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?
Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.
Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.Gods weg is volmaakt, de woorden van de HEERE zijn gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.
Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.De lippen van de rechtvaardige weten wat aangenaam is, maar de mond van de goddelozen alleen verderfelijke dingen.
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Bijbeltekst van de dag

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...