DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Woord'

«In het begin was het Woord, het Woord was bij God en… Johannes 1:1»
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.
Hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf.Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.
Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord.Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.
Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op.Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het.
Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren.Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw.
Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?
Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft.De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.
Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.
Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.
Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?
Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.Als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.
En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Bijbeltekst van de dag

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

Willekeurige Bijbeltekst

Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.'Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...