DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

15 Bible Verses about Overcoming

New Internation VersionBasisBijbel
I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.Ik heb jullie dit allemaal gezegd, zodat mijn vrede in jullie zou kunnen zijn. Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben. Maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door goed te doen.
For no word from God will ever fail.Want voor God is niets onmogelijk.
But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Maar prijs God, Hij heeft ons de overwinning gegeven door onze Heer Jezus Christus.
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Want iedereen die uit God geboren is, overwint de dingen van de wereld. We overwinnen de dingen van de wereld door ons geloof.
No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt.
But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.Maar Heer, U beschermt mij als een schild. Mijn eer is in U. Daardoor kan ik met opgeheven hoofd lopen.
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us.Er is dus een grote groep van mensen die ons aanmoedigen. Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat, en alles waarin we God ongehoorzaam zijn. Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt.
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.Doe je uiterste best voor het geloof. Grijp het eeuwige leven. Want daarvoor ben je geroepen en daarvoor heb je tegen heel veel mensen duidelijk over het geloof gesproken.
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.Het Licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd.
BB | evil
Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden.
You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.Jullie zijn uit God geboren, kinderen, en jullie hebben de vijanden van Christus overwonnen. Want Hij die in jullie is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.
Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God.Alleen als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, kun je de dingen van de wereld overwinnen.
To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne.Als je overwint, zul je met Mij op mijn troon zitten. Net zoals ook Ik heb overwonnen en met mijn Vader op zijn troon zit.
Rejoice greatly, Daughter Zion! Shout, Daughter Jerusalem! See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.Jubel en juich, bewoners van Jeruzalem! Kijk, jullie koning komt naar jullie toe. Hij is rechtvaardig en Hij zal jullie redden. Hij is bescheiden en rijdt op een jonge ezel.
Bible verse of the day
Romans 12:15
Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...