DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Persecution

«Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is… Matthew 5:10»
Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.Het is heerlijk voor je als je wordt vervolgd omdat je leeft zoals God het wil. Want je zal het Koninkrijk van God mogen binnengaan.
In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.Trouwens, alle mensen die in Jezus Christus geloven en God willen dienen, zullen worden vervolgd.
That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.Daarom ben ik blij met alle moeilijkheden, beledigingen, problemen, vervolging en ellende die ik meemaak omdat ik in Christus geloof. Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk.
If the world hates you, keep in mind that it hated me first.Jullie zullen worden gehaat door de mensen die niet in Mij geloven. Bedenk dan dat ze Mij óók hebben gehaat.
Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man.Het is heerlijk voor je als de mensen je haten omdat je in de Mensenzoon gelooft. Wees er blij over als ze niet met je willen omgaan, je uitschelden en lelijke dingen van je zeggen die niet waar zijn.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?Wie zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood?
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.Maar Ik zeg tegen jullie: houd van je vijanden en bid voor de mensen door wie jullie slecht behandeld worden.
Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.Het is heerlijk voor je als de mensen je uitschelden, belachelijk maken, vervolgen en allerlei leugens over je vertellen omdat je in Mij gelooft.
“Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.”Jezus zei: "Luister goed! Ik zeg jullie dat iedereen die zijn huis of broers of zussen of moeder of vader of vrouw of kinderen of akkers heeft achtergelaten voor Mij en voor het goede nieuws, 100 keer zoveel terug zal krijgen. Nu in deze wereld zul je huizen en broers en zussen en moeders en kinderen en akkers krijgen, én vervolging. En in de wereld die nog komt, krijg je het eeuwige leven."
My times are in your hands; deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me.Mijn leven is in uw handen. Red mij van mijn vijanden!
Bless those who persecute you; bless and do not curse.Zegen de mensen door wie jullie worden vervolgd, en vervloek hen niet.
Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden.
I fell to the ground and heard a voice say to me, ‘Saul! Saul! Why do you persecute me?’Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: 'Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?'
Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij. Met uw stok en uw herdersstaf beschermt U mij en stuurt U mij bij. Het troost mij dat U dat doet.

Bible verse of the day

I will exalt you, my God the King; I will praise your name for ever and ever.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies