DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

14 Bible Verses about Persecution

« Matthew 5:10 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.Allen die vroom en in eenheid met ​Christus​ ​Jezus​ willen leven, zullen worden vervolgd.
If the world hates you, keep in mind that it hated me first.Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie.
Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man.Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de ​Mensenzoon​ haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.
Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Bless those who persecute you; bless and do not curse.Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
“Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.”Jezus​ zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of ​kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het ​evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en ​kinderen, ​huizen​ en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.’
My times are in your hands; deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me.In uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.
Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.
Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
I fell to the ground and heard a voice say to me, ‘Saul! Saul! Why do you persecute me?’Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen: 'Saul, Saul, waarom vervolg je mij?'
Bible verse of the day
Matthew 6:33
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies