DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre Justiça

«O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a… Provérbios 21:21»
O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra.Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.
O qual recompensará cada um segundo as suas obras.God beloont ieder mens naar zijn daden.
Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão.Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos; eles são preservados para sempre; mas a descendência dos ímpios será desarraigada.Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações.Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Na verdade, nunca será abalado; o justo ficará em memória eterna.De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.
Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício.De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.
Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis.Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.
Os olhos do Senhor estão sobre os justos; e os seus ouvidos, atentos ao seu clamor.Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui, sempre, o bem, tanto uns para com os outros como para com todos.Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus.God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente.Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.
Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz.Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
O ímpio recebe um salário enganoso, mas, para o que semeia justiça, haverá galardão certo.De winst van een goddeloze is bedrieglijk, het loon van een rechtvaardige is duurzaam.
E, se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo.En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis; a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
De todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos teus mandamentos.Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai o coração.Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.
Laço é para o homem dizer precipitadamente: É santo; e, feitos os votos, então, inquirir.Wie God ondoordacht een belofte doet en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Anterior12345Próximo

Versículo da Bíblia do dia

O que segue a justiça e a bondade
achará a vida, a justiça e a honra.

Versículo Aleatório da Bíblia

Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor.

Versículo da Bíblia do dia

O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies