DailyVerses.net

12 Biblické verše o Dlh

« Žalmy 37:21 »

KAT
X
NKJV
Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva.The wicked borrows and does not repay, But the righteous shows mercy and gives.
Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.
Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods do not ask them back.
Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it?
Mnohým národom budeš požičiavať, sám si však nepožičiaš nič od nikoho, budeš panovať nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký.For the Lord your God will bless you just as He promised you; you shall lend to many nations, but you shall not borrow; you shall reign over many nations, but they shall not reign over you.
Boháč panuje nad chudobnými, kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom.The rich rules over the poor, And the borrower is servant to the lender.
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.Wealth gained by dishonesty will be diminished, But he who gathers by labor will increase.
A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.And forgive us our debts, As we forgive our debtors.
Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your hand to do so.
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”
Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.

Čítať viac

Komentárov
Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!