DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

15 Biblické verše o Druhý Príchod

«Matúš 24:44»
Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.
Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.
Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“He who testifies to these things says, “Surely I am coming quickly.” Amen. Even so, come, Lord Jesus!
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.
Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.“And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work.”
Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers.
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End,” says the Lord, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”
Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.
A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, “Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw Him go into heaven.”
A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.And now, little children, abide in Him, that when He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming.
Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen.
Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravenous wolves.
Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.
A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.
A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.

Biblický verš dňa

A nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.

Náhodný Biblický verš

Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

A nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!