DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Hovorenie

«Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo… Príslovia 18:21»
Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím.Jazyk má moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce.
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku!
Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.
Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.
Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.
No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.
Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.
Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných na seba!Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných.
Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas!
Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv.
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.
Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.Všichni přece v mnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu.
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.
Slová z úst múdreho sú prívetivé, čo však odznieva z perí nemúdreho, pohlcuje ho.Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty.
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.Kéž se má ústa tvou chválou naplní, abych tě mohl celý den velebit!
Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech.
Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být!
Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.
Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov.Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní.
Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy!
Predošlý123Ďalší

Biblický verš dňa

Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.

Náhodný Biblický verš

Bože, ty si môj Boh,
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!