DailyVerses.net

17 Biblické verše o Plánovanie

« Príslovia 16:3 »

KAT
X
NKJV
Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.Commit your works to the Lord, And your thoughts will be established.
Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it?
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.
Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.A man’s heart plans his way, But the Lord directs his steps.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.May He grant you according to your heart’s desire, And fulfill all your purpose.
Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.Without counsel, plans go awry, But in the multitude of counselors they are established.
Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.Cause me to hear Your lovingkindness in the morning, For in You do I trust; Cause me to know the way in which I should walk, For I lift up my soul to You.
V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.There are many plans in a man’s heart, Nevertheless the Lord’s counsel—that will stand.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.To everything there is a season, A time for every purpose under heaven.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.Do not overwork to be rich; Because of your own understanding, cease!
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.This also comes from the Lord of hosts, Who is wonderful in counsel and excellent in guidance.
Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.For as the heavens are higher than the earth, So are My ways higher than your ways, And My thoughts than your thoughts.
Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.Surely the Lord God does nothing, Unless He reveals His secret to His servants the prophets.
Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God.
Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.Do not envy the oppressor, And choose none of his ways; For the perverse person is an abomination to the Lord, But His secret counsel is with the upright.

Čítať viac

Komentárov
Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!