DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Pravda

Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.
Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth.
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ.
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.
Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.The lips of the righteous know what is acceptable: but the mouth of the wicked speaketh frowardness.
Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.
Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.
Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.
A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.
On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.
Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.For the word of the Lord is right; and all his works are done in truth.
A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život.And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.
Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.
Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.Lying lips are abomination to the Lord: but they that deal truly are his delight.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
Neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.

Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.For there is nothing covered, that shall not be revealed; neither hid, that shall not be known.
Čítať viac...

Biblický verš dňa

Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookTwitterAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Vzmužte sa a majte srdce statočné,
vy všetci, čo dúfate v Pána.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!