DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš
<

Príslovia 18 - KAT & NBG

>
«Príslovia 18:2»
Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
Pery blázna zapletávajú sa do škriepky a jeho ústa volajú, (že by rád) buchnáty.De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.Het bezit van de rijke is zijn sterke stad, en als een hoge muur – in zijn verbeelding.
Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.
Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.
Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.
Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.

Biblický verš dňa

Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Náhodný Biblický verš

Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.

Biblický verš dňa

Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!