DailyVerses.net

14 Biblické verše o Slabosť

« 2. Korinťanom 12:10 »

KAT
X
ESV
Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong.
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me.
On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.Casting all your anxieties on him, because he cares for you.
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.I can do all things through him who strengthens me.
Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute.
Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin.
Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.Give justice to the weak and the fatherless; maintain the right of the afflicted and the destitute.
Komentárov
Biblický verš dňa
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android