DailyVerses.net
<

1 John - NIV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

1 John 1
1 John 2
1 John 3
1 John 4
1 John 5

Bible Verses

« 1 John 5:14 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
We love because He first loved us.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know him.Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.
Dear children, keep yourselves from idols.Deti moje, chráňte sa modiel!
Comments
Bible verse of the day
This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies