DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

1 Thessalonians

Read this Bible book online, click here to read.

1 Thessalonians 1
1 Thessalonians 2
1 Thessalonians 3
1 Thessalonians 4
1 Thessalonians 5

Bible verses - NIV & NBV


Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.
For the Lord himself will come down from heaven, with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever.Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.
For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him.Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
But test them all; hold on to what is good, reject every kind of evil.Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.
The one who calls you is faithful, and he will do it.Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.
So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.
Bible verse of the day
1-corinthians 7:2
But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...