DailyVerses.net
<

Amos - NKJV & NBG

>
Read this Bible book online, click here to read.

Amos 1
Amos 2
Amos 3
Amos 4
Amos 5
Amos 6
Amos 7
Amos 8
Amos 9

Bible Verses


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Seek good and not evil, That you may live; So the Lord God of hosts will be with you, As you have spoken.Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
He who builds His layers in the sky, And has founded His strata in the earth; Who calls for the waters of the sea, And pours them out on the face of the earth— The Lord is His name.Die in de hemel zijn opperzalen heeft gebouwd en zijn gewelf op aarde heeft gegrondvest, die het water der zee heeft opgeroepen en uitgegoten over de oppervlakte der aarde – Here is zijn naam.
Surely the Lord God does nothing, Unless He reveals His secret to His servants the prophets.Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek Me and live”Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.
But let justice run down like water, And righteousness like a mighty stream.Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.
Comments
Bible verse of the day
How can a young man cleanse his way? By taking heed according to Your word.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies