DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Kazatel - ČEP & NKJV

«Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne! Kazatel 4:12»
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.
Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.
Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?“ To není moudré, ptáš-li se na to.Do not say, “Why were the former days better than these?” For you do not inquire wisely concerning this.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.To everything there is a season, A time for every purpose under heaven.
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.He who loves silver will not be satisfied with silver; Nor he who loves abundance, with increase. This also is vanity.
Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.
Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná.As you do not know what is the way of the wind, Or how the bones grow in the womb of her who is with child, So you do not know the works of God who makes everything.
Hoře si ze srdce vykliď a drž si od těla zlo, vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé.Therefore remove sorrow from your heart, And put away evil from your flesh, For childhood and youth are vanity.
Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží.I know that nothing is better for them than to rejoice, and to do good in their lives, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor—it is the gift of God.
Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.The words of a wise man’s mouth are gracious, But the lips of a fool shall swallow him up.

Biblický verš dne

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!