DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma trpělivost

«Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost. Přísloví 14:29»
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer.
Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.With all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love.
Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.He who is slow to anger is better than the mighty, And he who rules his spirit than he who takes a city.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!Wait on the Lord; Be of good courage, And He shall strengthen your heart; Wait, I say, on the Lord!
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is longsuffering toward us, not willing that any should perish but that all should come to repentance.
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering.
Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše.Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus.
Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.For His anger is but for a moment, His favor is for life; Weeping may endure for a night, But joy comes in the morning.
Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.My voice You shall hear in the morning, O Lord; In the morning I will direct it to You, And I will look up.
Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.Therefore the Lord will wait, that He may be gracious to you; And therefore He will be exalted, that He may have mercy on you. For the Lord is a God of justice; Blessed are all those who wait for Him.
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný.The Lord is merciful and gracious, Slow to anger, and abounding in mercy.
Avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života.However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all longsuffering, as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life.
Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.
Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.
Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.But he who endures to the end shall be saved.
Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.Preach the word! Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching.
Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.
Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.So rend your heart, and not your garments; Return to the Lord your God, For He is gracious and merciful, Slow to anger, and of great kindness; And He relents from doing harm.
Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.The hope of the righteous will be gladness, But the expectation of the wicked will perish.

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Náhodný Biblický verš

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!