DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma život

«Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako… Efezským 5:15-16»
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.
Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.For we walk by faith, not by sight.
Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ.
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.
Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.For you are my rock and my fortress; and for your name's sake you lead me and guide me.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.For everything there is a season, and a time for every matter under heaven.
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.Make me to know your ways, O Lord; teach me your paths.
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.”
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.
Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in his ways, and by keeping his commandments and his statutes and his rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it.
Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.Whoever believes in me, as the Scripture has said, ‘Out of his heart will flow rivers of living water.’
Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?“ To není moudré, ptáš-li se na to.Say not, “Why were the former days better than these?” For it is not from wisdom that you ask this.
Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.Whoever heeds instruction is on the path to life, but he who rejects reproof leads others astray.
Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!