DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma život

«Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako… Efezským 5:15-16»
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.
Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.For we live by faith, not by sight.
Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.
Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens.
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.Show me your ways, Lord, teach me your paths.
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.”
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.
Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.
Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?“ To není moudré, ptáš-li se na to.Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.
Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray.
Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!