DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Ecclesiastes

Read this Bible book online, click here to read.

Ecclesiastes 1
Ecclesiastes 2
Ecclesiastes 3
Ecclesiastes 4
Ecclesiastes 5
Ecclesiastes 6
Ecclesiastes 7
Ecclesiastes 8
Ecclesiastes 9
Ecclesiastes 10
Ecclesiastes 11
Ecclesiastes 12

Bible verses - NIV & BB


Do not say, “Why were the old days better than these?”
For it is not wise to ask such questions.
Vraag niet: "Hoe komt het dat het vroeger beter was dan nu?" Want dat is geen wijze vraag.
Whoever loves money never has enough;
whoever loves wealth is never satisfied with their income.
This too is meaningless.
Wie van geld houdt, heeft nooit genoeg geld. En wie van rijkdom houdt, verdient nooit genoeg. Ook dat is maar lucht.
Though one may be overpowered,
two can defend themselves.
A cord of three strands is not quickly broken.
En als iemand alleen is, kan hij door iemand anders overwonnen worden. Maar twee mensen kunnen tegen een vijand standhouden. En als ze met z'n drieën zijn, zijn ze nóg sterker. Net zoals een driedubbel touw niet gauw zal breken.
There is a time for everything,
and a season for every activity under the heavens.
Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder de hemel is een tijd.
As you do not know the path of the wind,
or how the body is formed in a mother’s womb,
so you cannot understand the work of God,
the Maker of all things.
Je weet niet waar de wind vandaan komt en waar hij naartoe gaat.
En je weet niet hoe een kind groeit in de buik van zijn moeder.
Zo weet je ook niet wat God aan het doen is.
I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. That each of them may eat and drink, and find satisfaction in all their toil—this is the gift of God.Ik heb wel begrepen dat het 't beste is voor een mens om blij te zijn en goede dingen te doen in het leven. Ik bedoel dit: als iemand eet en drinkt en van goede dingen geniet bij al zijn gezwoeg, dan is het een geschenk van God.
For with much wisdom comes much sorrow;
the more knowledge, the more grief.
Want met veel wijsheid komt veel verdriet.
Hoe meer je weet, hoe groter je verdriet.
So then, banish anxiety from your heart
and cast off the troubles of your body,
for youth and vigor are meaningless.
Maak dus geen ruzie en zorg dat je gezond blijft. Bedenk dat je jeugd voorbijgaat: het is maar lucht.
Two are better than one,
because they have a good return for their labor.
Het is beter om met z'n tweeën te zijn dan alleen. Want met z'n tweeën hebben ze een goede beloning bij hun gezwoeg.
Everyone comes naked from their mother’s womb,
and as everyone comes, so they depart.
They take nothing from their toil
that they can carry in their hands.
En als hij rijk sterft, kan hij toch niets meenemen van wat hij bezit. Toen hij geboren werd, bezat hij niets. En als hij sterft, neemt hij niets mee.
Bible verse of the day
numbers 15:39
You will have these tassels to look at and so you will remember all the commands of the Lord, that you may obey them and not prostitute yourselves by chasing after the lusts of your own hearts and eyes.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...