DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Versículos de la Biblia sobre Dios

Reina-Valera 1995Katolícky preklad
Jehová está en medio de ti; ¡él es poderoso y te salvará! Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo dondequiera que vayas.Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!
Josué 1:9 | RVR95
Pero si desde allí buscas a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma.Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.
Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: “No temas, yo te ayudo.”Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
Salmos 73:25 | RVR95
En el día que temo, yo en ti confío.Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.
Salmos 56:3 | RVR95
Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Isaías 25:1 | RVR95
Tú eres mi roca y mi castillo; por tu nombre me guiarás y me encaminarás.Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Salmos 31:3 | RVR95
Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
1 Juan 4:19 | RVR95
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1 Juan 4:16 | RVR95
Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios; por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos.Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.
Toda casa es hecha por alguien; pero el que hizo todas las cosas es Dios.Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
Hebreos 3:4 | RVR95
Gustad y ved que es bueno Jehová. ¡Bienaventurado el hombre que confía en él!Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
Salmos 34:8 | RVR95
¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti!Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Isaías 60:1 | RVR95
No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
Gálatas 6:7 | RVR95
Si alguno dice: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
1 Juan 4:20 | RVR95
Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová.Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
1 Juan 4:12 | RVR95
«Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Isaías 55:8 | RVR95
Humillaos delante del Señor y él os exaltará.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
No hay santo como Jehová; porque no hay nadie fuera de ti ni refugio como el Dios nuestro.Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.
1 Samuel 2:2 | RVR95
Alma mía, dijiste a Jehová: «Tú eres mi Señor; no hay para mí bien fuera de ti.»Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“
Salmos 16:2 | RVR95
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da.Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!
Éxodo 20:12 | RVR95
Anterior1234Próximo
Versículo de la Biblia del día
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
2 Timoteo 4:7-8 | RVR95 | 17/07/2019
fe justicia recompensa
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!