DailyVerses.netموضوع هاآیه تصادفیبرای ثبت نام

لوقا ۱۱:‏۱۳

پس اگر شما، اشخاص گناهكار، می‌دانيد كه بايد چيزهای خوب را به فرزندانتان بدهيد، چقدر بيشتر پدر آسمانی شما می‌داند كه بايد روح‌القدس را به آنانی كه از او درخواست می‌كنند، ارزانی دارد!
لوقا ۱۱:‏۱۳

آیه روز کتاب مقدس

روزه‌ای كه من می‌پسندم اين است كه زنجيرهای ظلم را پاره كنيد و يوغ ستم را بشكنيد و مظلومان را آزاد كنيد.

هر روز آیه ای از کتاب مقدس دریافت کنید:

اطلاع رسانی روزانهپست الکترونیکFacebookدر وب سایت آنها

آیه کتاب مقدس تصادفی

اگر تمام اموال خود را به فقرا ببخشم و به خاطر اعلام پيغام انجيل، زنده‌زنده در ميان شعله‌های آتش سوزانده شوم، اما نسبت به انسانها محبتی نداشته باشم، تمام فداكاريهايم بيهوده خواهد بود.آیه بعدی!همراه با تصویر

از DailyVerses.net پشتیبانی کنید

به من کمک کنید تا کلام خدا را منتشر کنم:
اهدا کردن

آیه روز کتاب مقدس

روزه‌ای كه من می‌پسندم اين است كه زنجيرهای ظلم را پاره كنيد و يوغ ستم را بشكنيد و مظلومان را آزاد كنيد.

هر روز آیه ای از کتاب مقدس دریافت کنید:

طرح شخصی خواندن کتاب مقدس

برای تنظیم برنامه خواندن کتاب مقدس به سیستم وارد شوید یا ثبت نام کنید. اینجاست که پیشرفت خود و فصل بعدی را برای خواندن مشاهده خواهید کرد.