DailyVerses.netموضوع هاآیه تصادفیبرای ثبت نام

متی‌ٰ ۵:‏۴۴

اما من می‌گويم كه دشمنان خود را دوست بداريد، و هر كه شما را لعنت كند، برای او دعای بركت كنيد؛ به آنانی كه از شما نفرت دارند، نيكی كنيد، و برای آنانی كه به شما ناسزا می‌گويند و شما را آزار می‌دهند، دعای خير نماييد.
متی‌ٰ ۵:‏۴۴

آیه روز کتاب مقدس

همچنانكه يک كودک عزيز از رفتار پدرش تقليد می‌كند، شما نيز در هر امری از خدا سرمشق بگيريد.

هر روز آیه ای از کتاب مقدس دریافت کنید:

اطلاع رسانی روزانهپست الکترونیکFacebookدر وب سایت آنها

آیه کتاب مقدس تصادفی

عيسی به او فرمود: «آنچه خواستی شد. ايمانت ترا شفا داد.»
كور فوری بينا شد و در پی عيسی به راه افتاد.
آیه بعدی!همراه با تصویر

از DailyVerses.net پشتیبانی کنید

به من کمک کنید تا کلام خدا را منتشر کنم:
اهدا کردن